ДИСТРЕС ПЛОДА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ

Шифр МКХ-10: О68

Мета спостереження за плодом під час пологів полягає у своєчасному визначенні дистресу плода, ознаками якого є:

Примітка: У нормі є допустимим тимчасове уповільнення серцебиття плода у момент скорочення матки, що зникає після розслаблення матки.

Для діагностики дистресу плода під час пологів використовуються наступні методи:

1. Аускультація серцебиття плода – визначення частоти серцевих скорочень за одну хвилину.

Методика аускультації під час пологів

2. Кардіотокографія (КТГ) –синхронний електронний запис серцевого ритму плода і маткових скорочень упродовж 10-15 хвилин.

Діагностичні критерії:

Таблиця 2. Оцінка результатів КТГ під час пологів та тактика ведення пологів

Показник Градації Оцінка стану плода Рекомендація
І період пологів
Базальна частота серцевих скорочень, (уд./хв.) нормокардія 110-170 задовільна спостереження
тахікардія 171-180 припустима моніторинг ЧСС
> 180 дистрес кесаревий розтин
брадікардія 109-100 припустиа моніторинг ЧСС
< 100 дистрес кесаревий розтин
Варіабельність, (уд./хв.) хвилеподібна 10-25 задовільна спостереження
звужена 5-9 припустима моніторинг ЧСС
монотонна 3-4 припустима моніторинг ЧСС
2 і менше дистрес Кесарів розтин
Децелерації (амплітуда, уд./хв.) ранні відсутні задовільна спостереження
< 50 припустима моніторинг ЧСС
> 50 дистрес Кесарів розтин
пізні відсутні задовільна спостереження
< 30 припустима моніторинг ЧСС
> 30 дистрес Кесарів розтин
варіабельні відсутні задовільна спостереження
< 50 припустима моніторинг ЧСС
> 50 дистрес Кесарів розтин
ІІ період пологів
Базальна частота серцевих скорочень, (уд./хв.) нормокардія 110-170 задовільна спостереження
тахікардія 171-190 припустима моніторинг ЧСС
> 190 дистрес екстракція плода
брадікардія 109-90 припустима моніторинг ЧСС
< 90 дистрес екстракція плода
Варіабельність, (уд./хв.) хвилеподібна 10-25 задовільна спостереження
звужена 5-9 припустима моніторинг ЧСС
монотонна 3-4 припустима моніторинг ЧСС
2 і менше дистрес екстракція плода
Децелерації (амплітуда, уд./хв.) ранні відсутні задовільна спостереження
< 60 припустима моніторинг ЧСС
> 60 дистрес екстракція плода
пізні відсутні задовільна спостереження
< 45 припустима моніторинг ЧСС
> 45 дистрес екстракція плода
варіабельні відсутні задовільна спостереження
< 60 припустима моніторинг ЧСС
> 60 дистрес екстракція плода
1749681170445043.html
1749757735549258.html
    PR.RU™