ІІІ рівень. Установіть відповідність між мовним оформленням етикетної ситуації та чинниками спілкування: Мовне оформлення етикетної ситуації Чинники

Установіть відповідність між мовним оформленням етикетної ситуації та чинниками спілкування:

Мовне оформлення етикетної ситуації Чинники спілкування
Доброго ранку! Доброго дня! А релігійними орієнтаціями мовців
Моє шанування! Привіт! Б професійними орієнтаціями мовців
Христос воскрес! Слава Ісусу Христу! В віковими уподобаннями мовців
Здоров’я бажаю, товаришу полковник! Г часом використання

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4Б

Установіть відповідність між етикетною ситуацією та її мовним оформленням:

Етикетна ситуація Мовне оформлення етикетної ситуації
Вітання А Дозвольте запросити Вас ...
Знайомлення Б Вибач мені!
Запрошення В Добрий ранок!
Вибачення Г Будьмо знайомі! Мене звати...

Відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установіть відповідність між етикетною ситуацією та її мовним оформленням:

Етикетна ситуація Мовне оформлення етикетної ситуації
Порада А Даруйте, але змушений Вам відмовити
Відмова Б Ти правильно вчинив
Розрада В Не журіться!
Схвалення Г Я дуже раджу Вам...

Відповідь: 1Г, 2А, 3В 4Б

Установіть відповідність між етикетною ситуацією та її мовним оформленням:

Етикетна ситуація Мовне оформлення етикетної ситуації
Зауваження А На моє переконання
Сумнів Б Твій вчинок виходить за межі етичних норм
Висловлення власного погляду В У Вас такий чудовий вигляд!
Комплімент Г Воно ніби переконливо, проте ...

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Установіть відповідність між етикетною ситуацією знайомлення та її мовним оформленням:

Ситуація знайомлення Мовне оформлення етикетної ситуації
Знайомлення без посередника А Будьмо знайомі! Мене звати Олекса.
Знайомлення через посередника Б Я хотів би з Вами познайомитись. Олекса.
Знайомлення без посередника В Олексо, познайомся з моїм одногрупником Денисом!
Знайомлення через посередника Г Дозвольте познайомити Вас. Це пан Олекса.

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Установіть відповідність у рекомендуванні однієї особи іншій:

Особа, яку рекомендують Особа, якій рекомендують
Молодшого А жінці
Чоловіка Б одруженому
Підлеглого В старшому
Неодруженого Г начальникові

Відповідь: 1В, 2А, 3Г, 4БУстановіть відповідність між характером етикетної відповіді на запрошення і її мовним оформленням:

Характер відповіді на запрошення Мовне оформлення
Позитивна відповідь А Дякую! Я прийду обов’язково.
Негативна відповідь Б Вдячний за запрошення!
Ухильна відповідь В Ні я не зможу. Але дякую за запрошення!
Позитивна відповідь Г Як матиму можливість, прийду. Дякую!

Відповідь: 1Б, 2В, 3Г, 4А

Установіть відповідність між назвою словника та його призначенням:

Назва словника Призначення словника
Термінологічні словники А подають пояснення слів, запозичених з інших мов
Фразеологічні словники Б подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису
Словники іншомовних слів В подають стійкі сполучення слів
Орфографічні словники Г подають значення термінів певної галузі

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4Б

Установіть відповідність між фразою-відповіддю та етикетною ситуацією:

Вислів Етикетна ситуація
Мені приємно з Вами познайомитися! А словесна реакція на пораду
Дякую! Прийду обов’язково! Б відповідь на комплімент
Я Вам щиро вдячний за пораду! В відповідь особи, якій відрекомендовують іншу особу, на знайомлення
Ви так люб’язні! Г відповідь на запрошення

Відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установіть відповідність між комунікативною ознакою культури мовлення та її змістовим наповненням:

Ознака Змістове наповнення
Правильність А передбачає глибоке усвідомлення теми й головної думки висловлювання, різнобічне й повне розкриття теми, уникнення зайвого.
Багатство мовлення Б полягає у відповідності мовлення літературним нормам, що діють у мовній системі
Змістовність В передбачає послідовний виклад думок
Логічність Г передбачає послугування найрізноманітнішими мовними засобами висловлення думки в межах відповідного стилю

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4ВУстановіть відповідність між термінами та їх визначенням:

Термін Визначення
Діловий етикет А сукупність мовних і немовних засобів спілкування, якими послуговуються у різних комунікативних ситуаціях
Мовний етикет Б реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження
Мовленнєвий етикет В норми поведінки і спілкування різних соціальних груп
Спілкувальний етикет Г система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній)

Відповідь: 1В, 2Г, 3Б, 4А

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні


1750589583880385.html
1750633648865339.html
    PR.RU™